Online Training Platform


          ห้องเรียนนี้ เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลข่าวสาร อัพเดทความรู้กันได้ตลอด 24 ชม. โดยห้องเรียนออนไลน์นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลายประเภท ใช้ได้ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก และ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งปัจจุบันผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้แบบไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร อีกทั้งยังมีหลักสูตรมากมายที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเนื้อหาตรงใจผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำงาน โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเข้าเรียนภาคทฤษฎีผ่านห้องเรียนออนไลน์นี้ จากนั้นจึงนำใบประกาศนียบัตรมาใช้ในการสมัครเข้าร่วม Workshop กับทาง PTT NGR

          สำหรับผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซฯ หรือ อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย ท่านสามารถเข้ามามองหาวิธีการแก้ปัญหา หรืองานบริการที่เหมาะสมได้ในห้องเรียนออนไลน์นี้ โดย PTT NGR มุ่งหวังให้ห้องเรียนออนไลน์นี้เป็นแหล่งพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจระหว่างกลุ่มผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และลูกค้าโรงไฟฟ้า ผ่านกระทู้ถามตอบอของแต่ละหลักสูตรร่วมกับวิทยากรของเรา


หากท่านติดปัญหาการใช้งานระบบสามารถแจ้งปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลมาได้ทาง LineOA: @pttngr หรือ ผ่านทาง Email: [email protected]

Loading...