NGR-B002

อบรมการเผาไหม้และระบบควบคุมก๊าซธรรมชาติเบื้องต้น ( Basic Combustion)

PTT NGR

0.0
(0)

เมื่อพลังงานความร้อนเป็นสิ่งสำคัญที่มาขับเคลื่อนกระบวนการผลิต โดยพลังงานความร้อนเป็นผลจากการเผาไหม้ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจพื้นฐานของการเผาไหม้

หลักสูตรการเผาไหม้และระบบควบคุมก๊าซธรรมชาติเบื้องต้น ( Basic Combustion)

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตลอดหลอดหลักสูตรท่านจะเข้าใจในหลักการของการเผาไหม้ โดยเฉพาะจากเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติมมากขึ้น

หลักสูตรท่านจะได้ลงรายละเอียดสำหรับสิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการเผาไหม้ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเผาไหม้ด้วยตาเปล่า การปรับ Flame speed เพื่อให้เกิดความคงที่ของเปลวไฟ ตลอดจนการตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่อาจช่วยให้ผู้เรียนได้นำไปต่อยอดในการจัดการพลังงานในโรงงาน และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานปริมาณสารเจือปน สำหรับของเสียที่ระบายออกจากโรงงานทั่วไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนมาตรฐาน IGU 

หมวดหมู่
3 หัวข้อหลัก

PTT NGR

ประกอบด้วย

17 นาที วิดีโอการเรียน
1 หัวข้อ
3 แบบทดสอบ

ประกอบด้วย

17 นาที วิดีโอการเรียน
1 หัวข้อ
3 แบบทดสอบ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...