NGR-B003

ความปลอดภัย กฎหมายและขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉิน

PTT NGR, พิศวัส นุ่มพิบูรณ์นาม

0.0
(0)

หลักสูตรนี้ จะมาเจาะลึกว่าการทำงานในสถานประกอบการที่ใช้ก๊าซฯ นั้น คือการทำงานภายใต้พื้นที่อันตราย จริงหรือไม่ และมีกฏหมายอะไรที่มาคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตรความปลอดภัย กฎหมายและขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉิน

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความอันตรายที่อาจเกิดจากก๊าซธรรมชาติ และวิธีที่จะรับมือกับกรณีเหตุฉุกเฉินจากก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังเจาะลึกถึงการดูแลที่เหมาะสมทั้งภายในและนอกโรงงานของท่านภายใต้การแนะนำและบำรุงรักษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ ปตท. และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

หมวดหมู่

PTT NGR

พิศวัส นุ่มพิบูรณ์นาม

วิศวกร ส่วนบริการลูกค้าก๊าซ

ประกอบด้วย

2 แบบทดสอบ

ประกอบด้วย

2 แบบทดสอบ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...