NGR

การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องจักร

PTT NGR

0.0
(0)

Net Zero ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป PTT NGR สนับสนุนกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ช่วยในการบริหารการใช้พลังงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

PTT NGR สนับสนุน ลูกค้าอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการใช้พลังงานของเครื่องจักร เพื่อใช้เชื้อเพลิงอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ  และลดการปล่อย GHG ให้สอดคล้องกับการสร้างสังคมสู่ Net Zero

หมวดหมู่
1 หัวข้อหลัก

PTT NGR

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย


ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...